al contingut a la navegació Informació de contacte

EDICTE

PLA DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA A MONTOLIU

En data 21 d’abril de 2021, es va presentar per l’operador de mercat ADAMO TELECOM IBERIA S.A, amb NIF.- A65232357, el Pla de Desplegament de la fibra òptica en el Municipi de Montoliu de Lleida.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions, es sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals paer a què es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició del es persones interessades a la seu electrònica d'aquest ajuntament.

Document Actions