al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Montoliu de Lleida

Codi
251425
Comarca
Segrià
Població
494
Superfície
7,34
Densitat
67,3
Altitud
166

Superfície (km²)

Municipi
7,34
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
67,3
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
257
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
237
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
494
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
69
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
300
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
97
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
493
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
37
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
166
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
48
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
259
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
32
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
134
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
234
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
411
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
20
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
62
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
493
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
438
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
55
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
493
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
224
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
35
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
259
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
214
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
20
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
234
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
15
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
65
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,2
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
835
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
782
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.617
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
4
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
557
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
5
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
47
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
9,66
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-3,49
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,15
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
503
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
467
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
450
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
349
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
505
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
5
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
9
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
12,7
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
43,3
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
22,8
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
366
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
83,6
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
353
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,1
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
364
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,9
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
55,7
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
370
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
122
Comarca
47.840
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
92
Comarca
39.314
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
214
Comarca
87.154
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
229
Comarca
92.746
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.425
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
6.875
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.055
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
72.895
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
87.250
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
3.025
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
820
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
1.650
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
9.865
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
15.360
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
16.735
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
23.360
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
23.590
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
23.560
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
87.250
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
16
Comarca
7.372
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
151
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
780,66
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
66
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
68
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
134
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,7
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,5
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
5,2
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
7,4
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
4,2
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
3,2
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
7,4
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
198
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
60
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
307
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
368
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.826
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
225
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.998
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.822
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
402
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
402
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
119
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
2
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
53
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
221
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
6
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
402
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
30
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
0
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.856
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
295
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
46
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
162
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
56
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
559
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,82
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
77,5
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
380
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
56.316,07
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions